START
Fiskepremiär lördagen 27 februari 2016 kl 08.00

Kl 08.00 skjuter vi av en raket som startar fisket
Vi bjuder på korv vid Skogdalabron

Årsmöte är lördag 13 februari på Bräknekrogen i  BräkneHoby
                Verksamhet 2015
Ett 25 tal fiskar har rapporterats som fångade
mest öring några abborrar, en regnbåge och  ett antal gäddor
Premiären 28 febr 2015 ståtade med fint väder och bra fiske.
Öringleken i oktober var varit mycket bra - mycket fick har setts under leken. Titta på vår Facebooksida.  Det finns en liten film där.

Folkhögskolan fiskevårdslinje har under våren lagt ut nya lekplatser på ett flertal platser från Skogdala oc h  upp till Evaryd. Kostnader för detta har betalats  av projektet Unio Crassus for life (Målarmusslans återkomst)
ett EU-projekt som drivs av Länsstyrelsen.
Flodpärlmusslan och tjockskalig målarmussla har minskat under senast 50 årsperioden. Eftersom musslornas larver sitter på t ex öringens gälar under första tiden är förkomsten av fiskar väsentlig och ju mer fisk desto fler musslor kort sagt.

Inga utsättningar av fisk har skett under 2015

Under året har anlagts "faunapassager" förbi Trånhem och Tararps kvarndammar Detta för att underlätta för fisk och andra organismer att förflytta sig uppströms och nedströms i ån.
Vattnet släpps på under våren 2016

Snittingfallet har varit föremål för diskussion.  Ignita konsult har för Ronneby  Kommun som äger marken och dammen skissat på förslag till att åtgärda och förbättra för fiskvandring. Åtgärderna planeras att utföras
till höst/vinten 2016/2017

MFVOF har medverkat i den vidare utformningen av projektet som utgår från  "Utrivning av dammen med bibehållen vattennivå på dammen". Vi har begärt att på vara delaktig i det forsatta arbetet fram till en slutlig lösning.

Nu ser vi framåt mot ett nytt händelserikt år!