START

Fiskerapporter 2017
2010   2011   2012   2013   2014   2015  2016
 
Datum Namn      Fiskart Metod Vikt Längd Återsatt Zon 
20170228 Robin Hiltunen Gädda Spinn 2 60 Nej B
20170228 Kim Liljedahl Öring Spinn 3,1 73   D
20170309 Ove Nordström Öring Spinn 2,6 65   C
20170323 Niclas Knutsson Öring Spinn 3,2 77   B
20170410 Mikael Rylander Gädda Drag 1,0     A