START
Fiskerapporter 2014
2010     2011     2012     2013

 
Datum Namn Fiskart Metod Vikt Längd Återsatt Zon
20140301  Johan Paulsson                          Gädda spinn 2,0 80 nej d
20140301 Erik Hammargren Regnbåge fluga 0,7 43 nej b
20140301 Håkan Edwardsson Regnbåge spinn 2,5 50 nej C
20140301 Håkan Edwardsson Laxöring spinn 2,53 62 nej B
20140301 Håkan Edwardsson Gädda spinn 2,0   nej B
20140301 Jonny Johansson Gädda spinn 2,0   nej c
20140301 Alexander Måbrink Laxöring spinn   75 ja  
20140301 Lasse Axelsson Laxöring fluga   60 ja C
20140301 Jesper Hellberg laxöring spinn   50 ja C
20140301 Robin Hilturien Gädda spinn 0,3 35 ja B
20140301 Alexander Måbrink Laxöring spinn   50 ja C
20140301 Håkan Lönnqvist Laxöring(blank) spinn 2,36 61 nej B
20140302 Jonny Johansson gädda spinn 2   Nej C
20140302 Jonny Johansson gädda spinn 2   nej C
20140302 Mickael och Hugo Rylander Laxöring spinn 2,3 50 nej D
    Laxöring spinn 2,5 72 nej C
  kortnr 00012 Laxöring fluga   70   C
    Laxöring fluga 1,0 51 nej A
20140306 Håkan Edwardsson Laxöring spinn 2,77 67   C
20140309 Robin Hiltunen Gädda spinn 1,25 59 nej B
20140312 Lasse Axelsson Laxöring fluga   70   C
20140323 Mikael & Hugo Rylander Gädda drag 2,5     C
20140404 Frank Carstensen Gädda spinn 3,9 80 nej D
20140704 Frank Carstensen Laxöring drop-shot 8,2 89 nej C
20140528 0076Rossow Gädda Wobbler 3,2 60 nej C
20140528 0076Rossow Gädda Wobbler 3,0 60 nej C
20140803 ? Gädda spinn ? 55 ja B
20140918 Mats Lindbom Abborre mete 0,71 38 nej D
20140921 Mats Lindbom Gädda spinn 1,5   Ja C
20140918 Michael Hammarlund Abborre mete 0,44 32 Nej D
20140921 Michael Hammarlund Gädda spinn 3,0 72 ja D