START
Fiskeregler
 • I detta vatten krävs giltigt fiskekort.
 • Fiskekortet berättigar till fångst av max 2 st öringar/laxar per dag.
 • För regnbåge och annan tillåten fisk finns inga begränsningar.
 • Ål/Kräftor är inte tillåtna att fiska.
 • All fisk skall utan undantag rapporteras (även återutsatt)
Minimimått Tillåtna fiskemetoder
 • mete, spinn/haspel och flugfiske.
Vid återutsättning
 • Gör en uppskattning av fiskens längd och vikt.
 • Blöt alltid händerna innan du tar i fisken.
 • Håll fisken "på rätt köl" med huvudet mot strömmen.
 • Undvik de starkaste strömmarna vid återutsättningen.
 • För fisken fram och tillbaka för att syresätta dess blod.
 • Vänta tills du känner att fisken kan simma av egen kraft innan              den släpps.